EJERCICIOS ESPIRITUALES ONLINE, POR ALEJANDRO GUEVARA (SDB)

EJERCICIOS ESPIRITUALES ONLINE, POR ALEJANDRO GUEVARA (SDB), DELEGADO INSPECTORIAL PARA LA FAMILIA SALESIANA. Querida familia: Acaba de finalizar la presentación de los ejercicios espirituales online que con tanto cariño nos ha preparado Alejandro Guevara. Son muchas las personas que nos transmiten que en determinadas horas no se podrán conectar o que no disponen de cuenta de Facebook…No importa. Estos ejercicios se caracterizan por la flexibilidad. Todos los materiales y las meditaciones se … [Read more...]

Ángel Fernández Artime, reelegido Rector Mayor de los Salesianos

https://salesianos.info/angel-fernandez-artime-reelegido-rector-mayor-de-los-salesianos/?fbclid=IwAR3k9rXF_TB8PpjN_KzeK7V3AeBpuIGlmSbyAMRc2NE8HulV5TOY2qBnRhE https://www.youtube.com/watch?v=uzK3Qc0_0Tk&feature=youtu.be … [Read more...]

Nova web BOSCO GLOBAL (abans VOLS) / Nueva web BOSCO GLOBAL (antes VOLS)

[Read more...]

Congreso Laicos / Pueblo de Dios en salida / Enlace a los documentos finales

Accés directe als documents finals de Congrés de Laics. A la Ponència inicial, a les ponències dels quatre itineraris plantejats i a la ponència final. Així com a la butlleta, Itinerari per laics 6.0. Missioners de l'alegria i una altra documentació diversa. Es pot veure i descarregar en l'enllaç que figura a continuació. Gaudiu en grup, o de forma individual de la feina i la reflexió.   Acceso directo a los documentos finales del Congreso de Laicos. A la Ponencia inicial, a las … [Read more...]

Sopar solidari el proper 28 de febrer al Centre de Badalona

[Read more...]

Recés 9/02 Salesianes Sant Andreu. Accés a la documentació i ponència Tere Carulla

 Adjuntem enllaços per poder accedir a la documentació i la ponència de la Tere Carulla, per tal de poder realitzar-lo, tant com a centre, grup o a nivell invidual. Enllaç al PowerPoint: https://cooperadores-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EZ7hDl-qmpBHoRnfwCI4SVMBlexyiQCJTeQJWLLJ3Va_dg?e=6Z7XnI Enllaç a la … [Read more...]

Celebració dels 25 anys de la promesa com a Salesians Cooperadors de la Tere, el Cisco i el Lluís, del centre de Terrassa.

Celebració dels 25 anys de la promesa com a Salesians Cooperadors de la Tere, el Cisco i el Lluís, del centre de Terrassa.   … [Read more...]

Visita del Consell Provincial al Centre de Ciutadella (Menorca)

Visita del nostre Consell Provincial als Salesians Cooperadors del Centre de Ciutadella (Menorca). Visita de nuestro Consejo Provincial al los Salesianos Cooperadores del Centro de Ciudadella (Menorca).   … [Read more...]

Exercicis Espirituals – Poblet 2020

Clica sobre la imatge per accedir a el document. Pulsa sobre la imagen para acceder al documento.       … [Read more...]

Estrena 2020 Rector Major: “Bons cristians i honrats ciutadans” / Aguinaldo 2020 Rector Mayor: “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”

Accés al document / Acceso al documento: https://cooperadores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/ER8tsn-dkgtFkxNmlzkuNwcB1dYhgnezi74mVnKC_aecOw?e=7aiyBD https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=K9XtHpqMcmw … [Read more...]