Projecte Provincial 2008/2009

projecteprovincial0809

APÒSTOLS DE L’EVANGELI SEGONS L’ESTIL DE DON BOSCO

Obj. 1

Fer millores en el Projecte de Centre de cara a que sigui una eina animadora de la vida d’aquest

Mitjans Provincials

 • Elaboració i presentació d’una plantilla que sigui la pauta de confecció del Projecte de Centre (coordinació setembre).
 • Seguiment de millores (graella colors semàfor Consell Provincial).

Mitjans Locals

 • Confecció del Projecte de Centre seguint la plantilla (lliurament abans del 2 de nov 08).

Mitjans Personals

 • Coneixement d’aquesta plantilla.
 • Participació en l’elaboració del Projecte de Centre.
Obj. 2

Implementar les conseqüències que es deriven dels àmbits definits en la nostra dimensió apostòlica

DIMENSIÓ APOSTÒLICA

Mitjans Provincials

 • Presentació àmbits dimensió apostòlica (Assemblea Inici).
 • Presentació d’experiències que animin la implementació (trobada de formació març).

Mitjans Personals

 • Participació en la trobada provincial de formació.

ÀMBIT ESGLÉSIA LOCAL i TESTIMONI VOCACIONAL

Mitjans Provincials

 • Elaboració d’un informe sobre la realitat i reptes de la CCR en cada Centre i de les possibilitats de testimoni vocacional en aquesta (Consell Provincial juny)

Mitjans Locals

 • Reflexió sobre la identitat i reptes de la CCR en cada centre i possibilitats de testimoni vocacional (visita coordinació provincial).

ÀMBIT PASTORAL FAMILIAR

Mitjans Provincials

 • Realització d’una trobada formativa sobre Pastoral Familiar per a SS.CC. que pertanyen a LlDB., al Consell Local, responsables de Pastoral Familiar i “oberta” a d’altres(CiF I)
 • Presentació de “L’informe08 Llars don Bosco” en la trobada de coordinació i formació I.

Mitjans Locals

 • Designació del responsable de Pastoral Familiar del Centre (Projecte de Centre, 1r trim).
 • Lectura i enriquiment en Consell Local de “L’informe08 Llars don Bosco” (aval: assemblea juny).

ÀMBIT SOLIDARITAT

Mitjans Provincials

 • Difusió provincial del Projecte Estrella de Cooperació Salesiana i Tercer Món (Assemblea d’Inici i 2n trimestre).
 • Proposta de suggeriments personalitzats a cada Centre per avançar en aquest àmbit (coordinació setembre).

Mitjans Locals

 • Designació del responsable de solidaritat del Centre (Projecte Centre, 1r trim).
 • Treball en Consell Local dels suggeriments personalitzats per al Centre fets pel Consell Provincial (1r trim).
 • Difusió en el Centre del projecte Estrella de Cooperació Salesiana i Tercer Món (2n trim; aval: coord i formació II).

Mitjans Personals

 • Revisió personal i/o familiar de la pròpia solidaritat econòmica davant les necessitats de l’entorn.

ÀMBIT SERVEI PROVINCIAL

Mitjans Locals

 • Designació del responsable de comunicació (Projecte de Centre, 1r trim).
 • Enviament de notícies del centre al butlletí (mínim un cop al curs, segons calendari).

Mitjans Personals

 • Participació en una trobada provincial.
Obj. 3

Implicar-se en la realització del Congrés Regional i assumir-ne les seves conseqüències.

Mitjans Provincials

 • Dedicació de sessions del Consell Provincial al treball previ i posterior que es generi amb motiu del Congrés.
 • Participació i presència en el Congrés Regional.
[Document en PDF amb el projecte provincial]