Les actituds davant de la Crisis ètica

LLDB_Banner

temes1314_titol

Les actituds enfront de la crisis ètica

Materials pel traball dels grupsCurs 2013/2014
boto01 01 – Pautes per al treball dels grups
boto01 02 – Xerrada de A.J. Navarro: Les actituds davant de la crisis ètica

Xerrada de A.J. Navarro a la trobada d’inici de curs, el dia 20 d’octubre de 2013

boto01 03 – No es solo crisis económica

Text de Pagola

boto01 04 – Enquesta del tema