Famílies solidàries

LLDB_Banner

LLDB_tema0708_titol

FAMILIES SOLIDÀRIES: REPTE I OPORTUNITAT

La solidaritat és una crida a la mobilització familiar

En aquesta pàgina disposeu de tota la documentació necessària per a treballar el tema als grups:

boto01 Pauta de treball per als grups (edició general i edició Huesca)

Xerrada central

boto01 Xerrada de Rafa Gassol (SDB)

Materials dels Tallers

boto01 Taller 1: Consum responsable i comerç just
boto01 Taller 2: Famílies Solidàries (Campanyes)
boto01 Taller 3: ONGs i voluntariat
boto01 Taller 4: Solidaritat ambientat
boto01 Taller 5: Nouvinguts, acollida, apadrinaments….