Visita del Consell Provincial al Centre de Ciutadella (Menorca)

Visita del nostre Consell Provincial als Salesians Cooperadors del Centre de Ciutadella (Menorca).
Visita de nuestro Consejo Provincial al los Salesianos Cooperadores del Centro de Ciudadella (Menorca).

 

Exercicis Espirituals – Poblet 2020

Clica sobre la imatge per accedir a el document.
Pulsa sobre la imagen para acceder al documento.

 

 

 

Estrena 2020 Rector Major: “Bons cristians i honrats ciutadans” / Aguinaldo 2020 Rector Mayor: “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”

Accés al document / Acceso al documento:

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/ER8tsn-dkgtFkxNmlzkuNwcB1dYhgnezi74mVnKC_aecOw?e=7aiyBD

Encuentro nacional de Hogares Don Bosco

Los días 16 y 17 de noviembre se celebró el encuentro nacional de Hogares Don Bosco en Sanlúcar La Mayor,  bajo el lema HDB CON LAS FAMILIAS 3.0.

Se reflexionó sobre las realidades de las familias y también se ratificó su nuevo ideario.

DOSSIER ENCUENTRO NACIONAL HOGARES DON BOSCO – 2019

https://hdbmauxiliadora.webnode.es/_files/200000890-5699156992/Dossier%20Encuentro%20Nacional%20HDB%202019.pdf

Adrian Sanabria sobre el acompañamiento a las nuevas situaciones familiares.
Invita a estar cerca de las necesidades de las familias, no juzgar, proponer a Jesús y ser misericordiosos.

https://www.facebook.com/207844989278420/videos/800835700387095/UzpfSTE0NjQ1MzQ1NzA0MjQ5OTg6MjQyNTY2MTc2NDMxMjI2OQ/?eid=ARB0R_xj3mk

Ponencia de Eusebio Muñoz (SDB). Centrándose en elecciones concretas que los grupos HDB pueden llevar a cabo.

https://www.facebook.com/207844989278420/videos/490196634966761/UzpfSTE0NjQ1MzQ1NzA0MjQ5OTg6MjQyNTg3NDM5MDk1NzY3Mw/?eid=ARB0R_xj3mkYs9LPh_0FYFOrbiCB-gV93lD83sCOD6CiRBOhItQfopFsGd-p-_GSMg4T636kzKjg-Q8e

Enlace al video resumen del encuentro.

https://www.facebook.com/981622682019073/videos/3045705032320483/

Enlace al nuevo Ideario Hogares Don Bosco / Llars Don Bosco 2019

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EfOfm-5db-BHpDVlGZUfXm4BkBnlx48LyycZJBAlFiXWVg?e=0oBlG5

 

 

 

Trobada dels aspirants a Salesians Cooperadors de la nostra provincia

Trobada dels aspirants a Salesians Cooperadors de la nostra provincia, el matí del 10 de novembre a Martí-Codolar (Barcelona).
També visita dels membres del Centre Don Bosco de Perpinyà (França), que també forma part d’ella.

 

Trobada de preparació del proper Congrés de Laics

Trobada de preparació del proper Congrés de Laics, amb la participació de les associacions i grups que formen part de l’Apostolat Seglar de Catalunya, inclosa la nostra província de Salesians Cooperadors.
Va començar amb la pregària, seguida per una ponència per part de l’Arquebisbe de Tarragona Mons. Joan Planellas.
Posterior recull de les aportacions realitzades en el treball previ de les associacions i grups, on s’extrauran les conclusions a presentar al Congrés.
Concloent amb l’eucaristia, presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona Sergi Gordo.

Aquí Teniu l’enllaç per veure el document amb el recull d’Aportacions de Els nostres grups, en la trobada d’inici a Badalona, ​​realitzat per Pere Domínguez del centre de Badalona.

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EaOpc-sQN0NEkutdEy-XRvgBwRmVR-M2NZPB8YocxXchyg?e=ccZalb

I en aquest altre enllaç al document final amb les aportacions que es presentarà al Congrés de Laics, per part de l’Arxidiòcesi de Barcelona

 

Trobada de començament de curs del Centre de Salesians Cooperedors de Sabadell

27 de Octubre, trobada de començament de curs del Centre de Salesians Cooperedors de Sabadell.

Trobada provincial anual de Llars Don Bosco a Sabadell, “Units per a una missió”.

20 de Octubre, trobada provincial anual de Llars Don Bosco a Sabadell, “Units per a una missió”.

Enllaç al document amb el tema anual per al 2019, “Units per a una missió”.

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EYN2Z3W-oJtLkiImPcMYTU0BxQLx9puMtiUpvnRum3QZpQ?e=JByzv5

 

Trobada de començament de curs i Promeses a Badalona

Trobada de començament de curs i Promeses com SSCC, de la Província Mare de Déu de la Mercè.

Aquest matí al Centre de SSCC de Badalona, hem celebrat la trobada d’inici de curs de la nostra província de SSCC, Mare de Déu de la Mercè.

Com no podria ser d’una altra manera hem començat amb la pregària. Seguint per la benvinguda per part de l’Anna, que s’estrenava com a Coordinadora Provincial i també, per mitjà d’un missatge de l’lsabel Pérez (Delegada de les FMA zona nort), del Raúl Fernández (Consultor mundial per a la Regió Ibèrica) i per mitjà d’un vídeo, de l’Alejandro Guevara (Delegat regional dels SSCC).

Un moment entranyable va ser un petit obsequi a l’Albert Franch, el nostre coordinador provincial fins al curs passat.
Després vam entrar pròpiament en el treball, presentant al Manu Olid com a representant dels SSCC a la Coordinadora de Pastoral Juvenil i Grups de Fe.
Mónica Domingo i Pere Domínguez ens han presentat el document enviat als SSCC de la Província sobre el Congrés de laics, convocat per la Conferència Episcopal Espanyola: “Església en missió al servei del nostre poble”, presentant les coincidències amb el Pla de Pastoral Diocesà de Catalunya: “Sortim”.

Posterior treball en grups per comentar l’esmentat document i contestar les preguntes plantejades en el mateix.
Per acabar amb l’Eucaristia, on el Pere, la Montse i la Juani, van fer la promesa com Salesians Cooperadors.

Enllanç a totes les fotos de la trobada:

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/Ehlngmhps3hMuERayVCxZ-IBIzcacthlkA78K7PfxSXppA?e=8G4r3B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

El Consell Provincial us desitja Bon Nadal i Feliç any 2020 / El Consejo Provincial os desea Feliz Navidad y Buen año 2020