Estrena 2020 Rector Major: “Bons cristians i honrats ciutadans” / Aguinaldo 2020 Rector Mayor: “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”

Accés al document / Acceso al documento:

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/ER8tsn-dkgtFkxNmlzkuNwcB1dYhgnezi74mVnKC_aecOw?e=7aiyBD

AGUINALDO RECTOR MAYOR 2017

Esquema del Aguinaldo del Rector Mayor 2017

Descarrega l'arxiu (PDF, 270KB)

Para ver el documento completo, el vídeo y otros complementos acceder al siguiente enlace:

aguinaldo rector mayor 2017

Estrena 2016

Descarrega l'arxiu (PDF, 68KB)

Como Don Bosco, con los jòvenes, para los jóvenes – Estrena 2015

STRENNA_2015_ES_800

[vimeo width=”666″ height=”500″]http://vimeo.com/115576116[/vimeo]

Descarrega l'arxiu (PDF, 88KB)

 

 

Vídeo de l’estrena 2014

Conocer y vivir la espiritualidad de Don Bosco – Aguinaldo 2014 from Ass.ne Missioni D. Bosco ONLUS on Vimeo.

Estrena 2014

Estrena del Rector Major 2014: ”Da mihi animas, cetera tolle”

L’estrena del Rector Major per a l’any 2’14 que acabem d’estrena ens proposa acudir a l’experiència espiritual de Don Bosco, per caminar en la santedad, segons la nostra vocació especiífica per “La glòria de Déu i la salvació de les ànimes”.

Després de conèixer millor la història i la pedagogia de D.Bosco als anys 2012 i 2013, aquest any ens endisem en el cor de D.Bosco per aprofundir la seva espiritualitat i enriquir la nostra des de la més profonda perspectiva vital i trascendent.

Seguim així preparant el camí que ens porta a la celebració al 2015 del bicentenari del naixement de D.Bosco, agraïnt profondament al Senyor per la seva vida i sentint com segueix al nostre costat, guiant i acompanyant els nostres pasos per caminuar junt als joves dels nostres entorns.

Pots llegir el text complert de l’estrena. (TEXT EN CATALÀ) (TEXTO EN CASTELLANO) (en castellà)

Agunaldo2014              Aguinaldo2014_CST