Congreso Laicos / Pueblo de Dios en salida / 14 al 16 de febrero del 2020

Congreso de Laicos en Madrid del 14 al 16 de febrero, con la participación de SSCC de nuestra Provincia. Se puede seguir en directo, sus ponencias y noticias en www.pueblodediosensalida.com

  

Sopar solidari el proper 28 de febrer al Centre de Badalona

Recés 9/02 Salesianes Sant Andreu. Accés a la documentació i ponència Tere Carulla

 Adjuntem enllaços per poder accedir a la documentació i la ponència de la Tere Carulla, per tal de poder realitzar-lo, tant com a centre, grup o a nivell invidual.

Enllaç al PowerPoint:

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EZ7hDl-qmpBHoRnfwCI4SVMBlexyiQCJTeQJWLLJ3Va_dg?e=6Z7XnI

Enllaç a la Documentació:

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EbRKXBhb0BROgYS5ETRI434BK6O0LfxCaF8OUC36VwSREg?e=fME9v8

Enllaç a la ponència de la Tere Carulla

https://www.youtube.com/watch?v=_zWPi0-wFyI&t=1155s

 

 

 

 

Celebració dels 25 anys de la promesa com a Salesians Cooperadors de la Tere, el Cisco i el Lluís, del centre de Terrassa.

Celebració dels 25 anys de la promesa com a Salesians Cooperadors de la Tere, el Cisco i el Lluís, del centre de Terrassa.

 

Visita del Consell Provincial al Centre de Ciutadella (Menorca)

Visita del nostre Consell Provincial als Salesians Cooperadors del Centre de Ciutadella (Menorca).
Visita de nuestro Consejo Provincial al los Salesianos Cooperadores del Centro de Ciudadella (Menorca).

 

Exercicis Espirituals – Poblet 2020

Clica sobre la imatge per accedir a el document.
Pulsa sobre la imagen para acceder al documento.

 

 

 

Estrena 2020 Rector Major: “Bons cristians i honrats ciutadans” / Aguinaldo 2020 Rector Mayor: “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”

Accés al document / Acceso al documento:

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/ER8tsn-dkgtFkxNmlzkuNwcB1dYhgnezi74mVnKC_aecOw?e=7aiyBD

Encuentro nacional de Hogares Don Bosco

Los días 16 y 17 de noviembre se celebró el encuentro nacional de Hogares Don Bosco en Sanlúcar La Mayor,  bajo el lema HDB CON LAS FAMILIAS 3.0.

Se reflexionó sobre las realidades de las familias y también se ratificó su nuevo ideario.

DOSSIER ENCUENTRO NACIONAL HOGARES DON BOSCO – 2019

https://hdbmauxiliadora.webnode.es/_files/200000890-5699156992/Dossier%20Encuentro%20Nacional%20HDB%202019.pdf

Adrian Sanabria sobre el acompañamiento a las nuevas situaciones familiares.
Invita a estar cerca de las necesidades de las familias, no juzgar, proponer a Jesús y ser misericordiosos.

https://www.facebook.com/207844989278420/videos/800835700387095/UzpfSTE0NjQ1MzQ1NzA0MjQ5OTg6MjQyNTY2MTc2NDMxMjI2OQ/?eid=ARB0R_xj3mk

Ponencia de Eusebio Muñoz (SDB). Centrándose en elecciones concretas que los grupos HDB pueden llevar a cabo.

https://www.facebook.com/207844989278420/videos/490196634966761/UzpfSTE0NjQ1MzQ1NzA0MjQ5OTg6MjQyNTg3NDM5MDk1NzY3Mw/?eid=ARB0R_xj3mkYs9LPh_0FYFOrbiCB-gV93lD83sCOD6CiRBOhItQfopFsGd-p-_GSMg4T636kzKjg-Q8e

Enlace al video resumen del encuentro.

https://www.facebook.com/981622682019073/videos/3045705032320483/

Enlace al nuevo Ideario Hogares Don Bosco / Llars Don Bosco 2019

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EfOfm-5db-BHpDVlGZUfXm4BkBnlx48LyycZJBAlFiXWVg?e=0oBlG5

 

 

 

Trobada dels aspirants a Salesians Cooperadors de la nostra provincia

Trobada dels aspirants a Salesians Cooperadors de la nostra provincia, el matí del 10 de novembre a Martí-Codolar (Barcelona).
També visita dels membres del Centre Don Bosco de Perpinyà (França), que també forma part d’ella.

 

Trobada de preparació del proper Congrés de Laics

Trobada de preparació del proper Congrés de Laics, amb la participació de les associacions i grups que formen part de l’Apostolat Seglar de Catalunya, inclosa la nostra província de Salesians Cooperadors.
Va començar amb la pregària, seguida per una ponència per part de l’Arquebisbe de Tarragona Mons. Joan Planellas.
Posterior recull de les aportacions realitzades en el treball previ de les associacions i grups, on s’extrauran les conclusions a presentar al Congrés.
Concloent amb l’eucaristia, presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona Sergi Gordo.

Aquí Teniu l’enllaç per veure el document amb el recull d’Aportacions de Els nostres grups, en la trobada d’inici a Badalona, ​​realitzat per Pere Domínguez del centre de Badalona.

https://cooperadores-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/comunicacio_ssccmerce_cooperadores_org/EaOpc-sQN0NEkutdEy-XRvgBwRmVR-M2NZPB8YocxXchyg?e=ccZalb

I en aquest altre enllaç al document final amb les aportacions que es presentarà al Congrés de Laics, per part de l’Arxidiòcesi de Barcelona